Kirjat Tilaus Tilastot Ratkaisuja Päivitykset ja korjaukset Testaa taitosi Yritys Palaute
 
 
 

Matematiikan perusteita soveltajalle

Tekijä Leila Karjalainen
Painovuosi   1995
1. painos
ISBN 952-9776-06-3
Hinta 11 €

Matematiikan perusteita soveltajalle Tämä kirja sisältää peruskoulun ja lukion lyhyen oppimäärän keskeiset aiheet, joiden kohtuullinen hallinta on tarpeen sovellettaessa matemaattisia menetelmiä käytännön tilanteisiin. Tarkoituksena on auttaa niitä opiskelijoita, joiden on syytä vahvistaa tietojaan ja taitojaan jatko-opintojen vaatimusten mukaisiksi. Esitysmuoto on tiivis, kertauksenomainen ja sovellusten edellyttämien valmiuksien kehittämiseen keskittyvä.

Kirja sopii käytettäväksi sekä kertauskurssien opiskelumateriaalina että oheislukemistona varsinaisten opintojen aikana. Se soveltuu oppikirjaksi myös tavallisimpia arkielämän sovelluksia käsitteleville kursseille. Tehtävät vastauksineen auttavat itsenäisesti matematiikan perusteita opiskelevia.

Tutustu kirjan sisällysluetteloon (pdf).
 

 Pii-Kirjat Ky
 Juurilahdentie 38
 52300 Ristiina

 (015) 368 063
 pii@pii-kirjat.fi
Pääsivulle