Kirjat Tilaus Tilastot Ratkaisuja Päivitykset ja korjaukset Testaa taitosi Yritys Palaute
 
 
 

Optimi

Tekijä Leila Karjalainen
Painovuosi   2005
5. uudistettu painos
ISBN 952-9776-26-8
Hinta 23 €

Optimi Kirjassa käsitellään talouselämän eri tilanteissa tarvittavia matemaattisia menetelmiä ja malleja. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa riittävät laskennalliset valmiudet sekä saa selkeän käsityksen matematiikan käyttökelpoisuudesta käytännön ongelmien ratkaisemisen välineenä. Esimerkkien avulla opiskelija tutustuu myös mahdollisuuksiin hyödyntää tietokoneen työvälineohjelmia taloudellisessa päätöksenteossa.

Talousmatematiikan perusteoksena kirja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti tämä on suunnattu ammattikorkeakouluissa opiskeleville. Koska teorian lisäksi mukana on runsaasti harjoitustehtäviä vastauksineen, kirja sopii myös itsenäiseen talousmatematiikan opiskeluun.

Opiskelussa edellytetään lukion matematiikan lyhyen oppimäärän hallintaa. Tarvittavat lähtötiedot voi kerrata myös kirjasta Matematiikan perusteita soveltajalle.

Tutustu sisällysluetteloon ja muutamiin mallisivuihin (pdf).
 

 Pii-Kirjat Ky
 Juurilahdentie 38
 52300 Ristiina

 (015) 368 063
 pii@pii-kirjat.fi
Pääsivulle