Kirjat Tilaus Tilastot Ratkaisuja Päivitykset ja korjaukset Testaa taitosi Yritys Palaute
 
 
 

Tilastotieteen perusteet

Tekijä Leila Karjalainen
Painovuosi   2015
2. painos
ISBN 978-952-9776-33-7
Hinta 24 €

Tilastotieteen perusteet Kirja antaa valmiudet sekä lukea ja arvioida tilastoihin pohjautuvia artikkeleita ja tutkimuksia että itse tuottaa tilastoja, niistä tehtyjä tiivistelmiä ja tilastokaavioita. Kirjassa käsitellään tilastoaineistojen käyttöä yleisesti, tavallisimpia tilastollisia laskentamenetelmiä sekä tilastollisen tutkimuksen perusmenetelmiä. Menetelmien toteutus on esitetty sekä työvälineohjelma Microsoft Exceliä (versio 2007) että tilasto-ohjelmisto SPSS for Windowsia (versio 18) käyttäen.

Sisältö etenee peruskäsitteistä aina todennäköisyysjakaumiin ja testaamiseen, joten kirja soveltuu erilaajuisten tilastotieteen peruskurssien opiskeluaineistoksi. Mukana olevat lukuisat tehtävät vastauksineen mahdollistavat myös itsenäisen opiskelun. Tiivistelmien ja hakusanaston ansiosta kirja sopii hyvin myös tilastoaineiston hyödyntäjän käsikirjaksi.


Tutustu sisällysluetteloon ja muutamiin mallisivuihin (pdf).

Voit noutaa kirjaan liittyviä tilastoaineistoja Tilastot-sivulta.
 

 Pii-Kirjat Ky
 Juurilahdentie 38
 52300 Ristiina

 (015) 368 063
 pii@pii-kirjat.fi
Pääsivulle